Άγ. Γρηγόριος Παλαμάς

▶Ο Θεός ως πνεύμα είναι ασώματος, και κάτι ασώματο δε βρίσκεται σε έναν ορισμένο τόπο, ούτε περικλείεται σε τοπικά όρια. Ως ασώματος δεν είναι πουθενά, ως Θεός όμως είναι παντού —επειδή αν υπάρχει βουνό ή τόπος ή κτίση, όπου να μην υπάρχει ο Θεός, τότε φτάνομε στο να περιορίζεται κάπου. Είναι λοιπόν παντού, γιατί είναι απεριόριστος. Συνέχει και περιέχει το παν. Αυτός είναι μέσα στον εαυτό Του, παντού και πέρα από το παν.

▶Όταν ο νους του ανθρώπου αποστατήσει από τον Θεό, γίνεται ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης.

▶Ένας άνθρωπος πολύ ψηλός κι ένας άνθρωπος πολύ κοντός, το ίδιο απέχουν από τα αστέρια.

Υπόλοιπες Αναρτήσεις