Η αγάπη είναι κάτι που ήδη κατέχουμε

Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης: “Η αγάπη είναι κάτι που ήδη κατέχουμε με τη χάρη του Θεού, που εκπηγάζει αυθόρμητα μέσα στην καρδιά μας. Εντούτοις είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αγωνιζόμαστε και να υποφέρουμε, κάτι το οποίο έχουμε ακόμα να μάθουμε”.

Υπόλοιπες Αναρτήσεις