Η τελειότητα στην αγάπη

Ποια είναι η τελειότητα στην αγάπη; Αγάπησε τους εχθρούς σου με τέτοιο τρόπο ώστε να επιθυμείς να τους κάνεις αδελφούς σου. Διότι τόσο πολύ ο Χριστός αγάπησε, ώστε ενώ κρεμόταν επάνω στον σταυρό, έλεγε: «Πατέρα, συγχώρησέ τους, δεν γνωρίζουν τι πράττουν». Άγιος Αυγουστίνος Ιππώνος

Υπόλοιπες Αναρτήσεις

Άγ. Γρηγόριος Παλαμάς

▶Ο Θεός ως πνεύμα είναι ασώματος, και κάτι ασώματο δε βρίσκεται σε έναν ορισμένο τόπο, ούτε περικλείεται σε τοπικά όρια. Ως ασώματος δεν είναι πουθενά,

Περισσοτερα »