Να συγκινήσουμε τον Χριστό μας

(English text follows) Επειδή βλέπω την ελεεινότητά μου και την ξηρασία μου, πάω με αναίδεια και Τον κουνάω, λέω: «Πανάγαθε, εκατομμύρια είναι οι μετανοήσαντες. Δεν λέω για εκείνους που αγαπούσες λέω για αυτούς που ελέησες. Πολλοί από αυτούς σε αρνήθηκαν έγιναν διάφοροι αμαρτωλοί έγιναν ληστές κατέβηκαν στα καταχθόνια της κακουργίας. Και τους τράβηξες. Όχι μόνο. Τους ανέβασες στον αγιασμό. Δεν έχει για μένα τίποτε τον φτωχό»; Και έτσι εκεί βρίσκω ειρήνη. Ζητώντας τη συμπάθειά Tου. Μ’ αυτόν τον τρόπο ακριβώς να στέκεστε μπροστά στον Χριστό μας, για να Tον συγκινήσουμε. Δύσκολες ημέρες έρχονται…

Because I see my own wretchedness and how dried-up I am, I go, impudently, and tap Him, and say, “All Good One, there are millions who repent. I am not talking about those You had loved; I am talking about those to whom You were merciful. Many from the latter group had denied You. They became various sinners; they became thieves; they descended to the deepest depths of villainy. And You drew them up – and not only that. You raised them to sanctification. Is there to be nothing for me, the poor one? And there, at that point, I am at peace, by asking for His sympathy. That is exactly the way to stand before our Christ, in order to move Him. Difficult days are coming…

Υπόλοιπες Αναρτήσεις

Άγ. Γρηγόριος Παλαμάς

▶Ο Θεός ως πνεύμα είναι ασώματος, και κάτι ασώματο δε βρίσκεται σε έναν ορισμένο τόπο, ούτε περικλείεται σε τοπικά όρια. Ως ασώματος δεν είναι πουθενά,

Περισσοτερα »