Πανάγαθε, ήμαρτον· συγγνώμη – Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός

English text follows. Μόλις βλέπουμε τις αδυναμίες μας, και τον λυγισμό που δεν μπορούμε, αμέσως γυρίζουμε με βάθος ταπεινοφροσύνης, πέφτουμε στα πόδια Του, στις ημαγμένες πληγές Του, και λέμε: «Πανάγαθε, ήμαρτον, συγγνώμη· εγώ είμαι η αιτία της ελεηνότητός μου. Αλλά δεν τα κατάφερα. Τα πάθη μου με στραγγάλισαν και έγινα έτσι. Παρακαλώ την πατρική σου στοργή. Μην με κρίνεις, ιάτρευσέ με. Για τούτο ήρθες. Δεν ήρθες για να δικάσεις, όπως είπες· ήρθες για να σώσεις του αμαρτωλούς. Και μας είπες ότι το αίμα σου θα μας καθαρίσει από πάσαν αμαρτίαν. Γι’ αυτό επιμένομεν, ικετεύοντες και παρακαλούντες την πατρική σου στοργή. Μην μας εγκαταλείψεις!» (Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός)

As soon as we see our weaknesses, and start to give in as we cannot stand them, immediately we must turn with deep humility, fall at his feet, to his bloodied wounds and say: “All good one, I have sinned, I am sorry; I alone am the reason for my awfulness. I cannot manage on my own. My passions have strangled me and I became like this. Ι plead for your fatherly care. Do not judge me, but heal me. It was for this reason you came to Earth. You did not come to judge, but as you said, you came to save the sinners. You said to us that your blood will cleanse us from every sin. This is why we insist, beg and plead for your fatherly care. Do not abandon us!” (Elder Joseph of Vatopedi)

Υπόλοιπες Αναρτήσεις

Άγ. Γρηγόριος Παλαμάς

▶Ο Θεός ως πνεύμα είναι ασώματος, και κάτι ασώματο δε βρίσκεται σε έναν ορισμένο τόπο, ούτε περικλείεται σε τοπικά όρια. Ως ασώματος δεν είναι πουθενά,

Περισσοτερα »